പുതിയ വാർത്തകളും പരിപാടികളും

പി.എച്ച്.ഡി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേന്ദ്രമായി കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ 06.03.2024-നും 20.03.2024-നുമിടയില്‍ അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. …

വായിക്കുക

സിഗ്നേച്ചര്‍ ഫിലിം- കണ്‍സപ്റ്റ് ആന്‍ഡ് സ്റ്റോറിബോര്‍ഡ്: റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2024 ജനുവരി 28 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാര്‍വ്വദേശീയ സാഹിത്യോത്സവത്തിനായി സിഗ്നേച്ചര്‍ ഫിലിമിന് സ്റ്റോറി ബോര്‍ഡും കണ്‍സെപ്റ്റ് നോട്ടും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. …

വായിക്കുക

ഐ എല്‍ എഫ് കെ: ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഐ എല്‍ എഫ് കെ വേദികളില്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗേറ്റുകള്‍, സെക്യൂരിറ്റി സേവനം, ബാനറുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കു ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ:

വായിക്കുക

എല്‍ ഇ ഡി വാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2024 ജനുവരി 28 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യോത്സവത്തിനുവേണ്ടി എല്‍ ഇ ഡി വാളുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് …

വായിക്കുക