പുതിയ വാർത്തകളും പരിപാടികളും

ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം 2022: കലാമത്സരങ്ങൾ

തൃശൂർ: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ദേശീയ പുസ്തകോത്സവവും ദിശകൾ സംസ്‌കാരികോത്സവവും 2022 ഡിസംബർ 2 മുതൽ 11 വരെ തൃശൂർ അക്കാദമി കാമ്പസിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി …

വായിക്കുക

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം- ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

2022 ഡിസംബർ 2 മുതൽ 11 വരെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽവച്ചു നടക്കുന്ന ദേശീയ പുസ്തകോത്സവത്തിനായി താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾക്കുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു:

  1. സ്റ്റാളുകൾ, സ്റ്റേജ്, ഷീറ്റ് പന്തൽ
വായിക്കുക

എൽ ഡി ക്ലർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

2022 സെപ്തംബർ 13, 14 തീയതികളിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽവച്ച് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കു നടത്തിയ അഭിമുഖ പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ റാങ്കുകളിലെത്തിയവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ:

  1. വിജയ എ.
    കുന്നുമ്പുറത്ത്
വായിക്കുക

പിറപ്പ്- കവിതാശില്പശാല സെപ്തംബർ 30 മുതൽ

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യസംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കവിതാശില്പശാല- പിറപ്പ്- സെപ്തംബർ 30, ഒക്ടോബർ 1, 2, 3 തീയതികളിൽ തേക്കടിയിൽ നടക്കും. …

വായിക്കുക

കവിതാക്യാമ്പ് പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2022 ഡിസംബറിൽ മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന ഒരു കവിതാക്യാമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 35 വയസ്സിനു …

വായിക്കുക

2022-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

വിലാസിനി പുരസ്കാരത്തിന് കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു              

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2020 -ലെ വിലാസിനി പുരസ്കാരത്തിനുളള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
യശഃശരീരനായ …

വായിക്കുക

പ്രൂഫ് വായനാ ശില്പശാലയ്ക്കു തുടക്കം

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൂഫ് വായനക്കാർക്കും ഡി ടി പി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കുമായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന പ്രൂഫ് വായനാ ശില്പശാല അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. …

വായിക്കുക

പ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന യു ജി സി അംഗീകൃത ജേണലുകളായ സാഹിത്യലോകം, മലയാളം ലിറ്റററി സർവ്വേ എന്നിവയുടെ പുതിയ ലക്കങ്ങളിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സാഹിത്യലോകം: …

വായിക്കുക

തുല്യതയുടെ സന്ദേശമുയർത്തി ‘സമം’

സ്ത്രീതുല്യതയ്ക്കായി നടത്തുന്ന സമരം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്നും മറ്റനേകം ജനാധിപത്യസമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അതിനെ കാണണമെന്നും സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരികവകുപ്പും സാഹിത്യ അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി …

വായിക്കുക

പ്രൂഫ് വായനാ ശില്പശാല: അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരളത്തിലെ പ്രൂഫ് പരിശോധകർക്കായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൂഫ് വായനാ ശില്പശാല ആഗസ്റ്റ് 4,5 തീയതികളിൽ നടക്കും. പ്രൂഫ് പരിശോധന, എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവിധ …

വായിക്കുക