ഓർമ്മസൂചിക

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ ജന്മദിനങ്ങളും ഓർമ്മദിനങ്ങളും.


ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
ജനുവരി, 1 1989
പി. ജെ. ആന്റണി
ജനുവരി 1, 1925
മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ
ജനുവരി 2, 1878
ഡോ. എസ്. കെ. നായർ
ജനുവരി 2, 1984
ഗീത ഹിരണ്യൻ
ജനുവരി 2, 2002
കെ. എം. മാത്യു
ജനുവരി 2, 1917
സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ
ജനുവരി 3 , 1895
പുനലൂർ ബാലൻ
ജനുവരി 3 , 1929
എൻ. പി. മുഹമ്മദ്
ജനുവരി 3 , 2003
ചാവറ കുര്യാക്കോസ്‌ ഏലിയാസ്
ജനുവരി 3 , 1870
ലീല ദാമോദര മേനോൻ
ജനുവരി 4 , 1923
ടി. കെ. രാമകൃഷ്ണൻ
ജനുവരി 4 , 1922
നന്തനാർ
ജനുവരി 5 , 1926
കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി
ജനുവരി 5 , 2008
മുത്തിരിങ്ങോട്‌
ജനുവരി 6 , 1944
എൻ. എൻ. കക്കാട്
ജനുവരി 6 , 1987
എം. സി. ജോസഫ്
ജനുവരി 6 , 1887
നവയുഗം വാരിക
ജനുവരി 7 , 1950
ഓ . ചന്ദുമേനോൻ
ജനുവരി 9 , 1847
വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി
ജനുവരി 9 , 1890
പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
ജനുവരി 9 , 1893
ഒളപ്പമണ്ണ
ജനുവരി 10, 1923
പി. വി. കൃഷ്ണൻ നായർ
ജനുവരി 10, 1911
കെ. പി. ജി നമ്പൂതിരി
1, May, 1917
ജനുവരി 10, 1973
പുതുപ്പള്ളി രാഘവൻ
ജനുവരി 10, 1910
പാലാ കെ എം മാത്യു
ജനുവരി 11 , 1927
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ജനുവരി 12 , 1863
അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ
ജനുവരി 12 , 1898
ഡോ. കെ. ഗോദവർമ
ജനുവരി 12 , 1902
ഡി. സി. കിഴക്കേമുറി
ജനുവരി 12 , 1914
ഐ. കെ. കെ. മേനോൻ
ജനുവരി 12 , 2011
സി. അച്യുതമേനോൻ
ജനുവരി 13 , 1913

എം. ടി. വാസുദേവൻനായർ
10
വെണ്മണി അച്ഛൻ (പരമേശ്വരൻ)
1
ഒ.എം.ചെറിയാൻ
1, February 1944
കേരളകൗമുദി പത്രം തുടങ്ങി
1, February1911
ജയനാരായണൻ
1, June, 1944
1, February, 1999
ആനന്ദക്കുട്ടൻനായർ
1, February, 2000
രാമു കാര്യാട്ട് ജന്മദിനം
1, February, 1927
ശങ്കർജി മറ്റം
1, February, 2006
അഡ്വ.എ.സുജനപാൽ
1, February, 1949
ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
3, June, 1901
2, February, 1978
അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്
03, February, 1965
കെ.സി.കേശവപിള്ള
04, February, 1868
വി.കെ.ഗോവിന്ദൻനായർ
04, February, 1903
പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
04, February, 2011
ഡോ.എ. അയ്യപ്പൻ
05, February, 1905
പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
05, February, 1923

വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
1, March, 1889
പ്രവിത്താനം പി.സി. ദേവസ്യ
1, March, 1903
പി. എൻ. പണിക്കർ
1, March, 1909
19, May, 1995
ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ള
1, March, 1882
വി. ആനന്ദക്കുട്ടൻ നായർ
2, March, 1920
പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
2, March, 1925
പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ
2, March, 1926
ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഉമ്മൻ
3, March, 1830
എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
3, March, 1923
ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള
4, March, 1973
റവ. ജോർജ് മാത്തൻ
4, March, 1870
ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം
4, March, 1946
എം.പി. ശങ്കുണ്ണിനായർ
4, March, 1917
നിർമ്മലാനന്ദയോഗി
4, March, 1925
വി .ടി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
5, March, 1997
വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി
5, March, 1938
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
6, March, 1968
കൗമുദി വാരിക
6, March, 1949
ക്ലാപ്പന കൃഷ്ണമേനോൻ
7, March, 1981
ശാന്തിനികേതനം കൃഷ്ണൻനായർ
7, March, 1997
എ. ജി. കൃഷ്ണവാര്യർ
7, March, 1910
ചെമ്മനം ചാക്കോ
7, March, 1926
പി.കെ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
7, March, 1986
അന്താരാഷ്ട്രവനിതാദിനം
8, March, 1964
സി.എ. കിട്ടുണ്ണി
8, March, 1964
കോമാട്ടിൽ അച്യുതമേനോൻ
8, March, 1963
ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള
8, March, 1995
സുബ്ബരാമപട്ടർ
8, March, 1889
മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
9, March, 1869
ഇ.എം.ജെ. വെണ്ണിയൂർ
9, March, 1982
ആന്റണി പി.പി. (കുസുമം)
9, March, 1955
അമ്പലപ്പുഴ ഗണപതിശർമ്മ
10, March, 1994
കെ. സുകുമാരൻ(മലബാർ)
11, March, 1956
വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ
11, March, 1974
വി.വി. വേലുക്കുട്ടി അരയൻ
11, March, 1894
തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻനായർ
11, March, 1997
വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
13, March, 1958
കോന്നിയൂർ മീനാക്ഷിയമ്മ
13, March, 1902
പി.ജെ. ആന്റണി
14, March, 1979
എസ്. കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
14, March, 1913
ജി. അരവിന്ദൻ
14, March, 1991
സി. മാധവൻപിള്ള
15, March, 1906
ശീവൊള്ളി നാരായണൻ
15, March, 1947
വി. വി. കെ. നമ്പ്യാർ
16, March, 1962
ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ
17, March, 1857
ടി.എം.പി. നെടുങ്ങാടി (നാദിർഷ)
17, March, 1999
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
17, March, 1934
31, March, 2008
കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
17, March, 1924
എ.പി.പി. നമ്പൂതിരി(പരമേശ്വരൻനമ്പൂതിരി)
18, March, 1929
ഇ. എം .എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
13, June, 1909
19, March, 1998
പുനലൂർ ബാലൻ
19, March, 1987
കവിയൂർ മുരളി
19, March, 1931
കെ. ബാലരാമപ്പണിക്കർ
19, March, 1910
ഇ. വി. രാമൻനമ്പൂതിരി
19, March, 1896
ഡോ. പി. കെ. നാരായണപിള്ള
20, March, 1990
പാറേമാക്കൽ തോമാകത്തനാർ
20, March, 1799
ഗീതാഹിരണ്യൻ
20, March, 1956
അർണ്ണോസ് പാതിരി
20, March, 1732
സി. വി. രാമൻപിള്ള
19, May, 1858
21, March, 1922
പി.കെ. നാരായണപിള്ള (സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ)
21, March, 1878
യൂസഫലി കേച്ചേരി
21, March, 2015
മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
22, March, 1931
കെ. പി. കറുപ്പൻ
25, May, 1885
23, March, 1938
തായാട്ട് ശങ്കരൻ
23, March, 1985
ബിഷപ്പ് പൗലോസ് മാർ പൗലോസ്
24, March, 1998
വയലാർ രാമവർമ്മ
25, March, 1928
കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
25, March, 1855
കെ. ടി. മുഹമ്മദ്
25, March, 2008
വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്
26, March, 1896
കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
10, May, 1927
26, March, 2006
സി. എൽ. ആന്റണി
27, March, 1979
സ്വദേശാഭിമാനി
25, May, 1878
28, March, 1916
ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
30 March 1909
എം.പി. അപ്പൻ
30, March, 1913
ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള
30, March, 1938
ഒ. വി. വിജയൻ
30, March, 2005
ബാബു ഭരദ്വാജ്
30, March 2016
സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
31, March, 1928
കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ
31, March, 1922
കമലാസുറയ്യ
31, March, 1932
31, May, 2009

സിദ്ധിനാഥാനന്ദസ്വാമികൾ
1, April, 1918
രാമവർമ്മരാജാ ചിറയ്ക്കൽ
1, April, 1882
ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പ്
2, April, 1973
പുതൂർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ
2, April, 2014
സി. പി. അച്യുതമേനോൻ
27, April, 1862
3, April, 1937
പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
3, April, 1991
ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി
3, April, 1871
വിദ്വാൻ ടി. പി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
3, April, 1904
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
3, April, 1940
മച്ചാട്ട് നാരായണൻ ഇളയത്
3, April, 1843
ഫാദർ ക്ലമന്റ് പിയാനിയോസ്
4, April, 1714
കെ. സരസ്വതിയമ്മ
4, April, 1919
ഇ. നാരായണൻനമ്പ്യാർ
5, April, 1994
അന്നാചാണ്ടി
5, April, 1905
ചുമ്മാർ ചൂണ്ടൽ
5, April, 1994
അർണോസ് പാതിരി
6, April, 1732
കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാര്
6, April, 1973
വി.കെ.എൻ
6, April, 1932
പി. ഭാസ്‌കരനുണ്ണി
8, April, 1994
മലേഷ്യാ രാമകൃഷ്ണപിള്ള
8, April, 1990
തോപ്പിൽ ഭാസി
8, April, 1924
സി. ഭാസ്‌കരൻ
9, April, 2011
പ്രൊഫ. എം. അച്യുതൻ
9, April, 2017
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
17, April, 1912
10, April, 1999
സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ
10, April, 1949
ഒളപ്പമണ്ണ
10, April, 2000
എ. ടി. കോവൂർ
10, April, 1898
ഇടപ്പള്ളി കരുണാകരമേനോൻ
28, April, 1905
11, April, 1965
എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രികൾ
11, April, 2012
കുമാരനാശാൻ
12, April, 1873
പി. എം. ആന്റണി
12, April, 1951
പോഞ്ഞിക്കര റാഫി
12, April, 1924
കാലടി ഗോപി (കെ.പി. ഗോപിനാഥൻ)
12, April, 1998
കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
13, April, 1889
എം. എൻ. സത്യാർത്ഥി
13, April, 1913
ആർ. എസ്. ആചാരി
13, April, 1922
വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ
13, April, 2005
വി. എസ്. ആൻഡ്രൂസ്
14, April, 1895
ഉള്ളാട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിനായർ
15, April, 1906
ഇന്ദുചൂഡൻ
15, April, 1923
14, June, 1992
കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
15, April, 1942
കെ. എ. കേരളീയൻ
15, April, 1910
വെൺമണി മഹൻ
16, April, 1844
പ്രൊഫ. ടി. വി. ഈച്ചരവാരിയർ
16, April, 2006
ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ
17, April, 1961
സ്വാതിതിരുനാൾ
17, April, 1813
പി. എം. എ. അസീസ്
17, April, 2001
പണ്ഡിറ്റ് പി. ഗോപാലൻനായർ
18, April, 1868
വിദ്വാൻ പി. കേളുനായർ
27, May, 1901
18, April, 1929
മുട്ടത്തുവർക്കി
18, April, 1918
28, May, 1989
കെ. എം. ജോർജ്ജ്
20, April, 1914
പി. ഭാസ്‌കരൻ
21, April, 1924
ഇ. വി. ഗോപാലൻ
21, April, 1995
ടി. എം. വർഗ്ഗീസ്
22, April, 1886
ജഗതി വേലായുധൻനായർ
22, April, 1928
നായർസാൻ
22, April, 1990
വയലാ വാസുദേവൻപിള്ള
22, April, 1945
വി. സാംബശിവൻ
23, April, 1996
കാക്കനാടൻ
23, April, 1935
നന്തനാർ
24, April, 1974
ടി. എൻ. ഗോപിനാഥൻനായർ
24, April, 1918
ജി. എൻ. പിള്ള
24, April, 1930
പുത്തേഴത്ത് ഭാസ്‌കരമേനോൻ
24, April, 2010
ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
25, April,1893
വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
25, April, 1885
ഡോ. കെ. രാഘവൻപിള്ള
25, April, 1987
വി. ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ
25, April, 2004
13, May, 2004
നെല്ലിക്കൽ മുരളീധരൻ
25, April, 2010
തരവത്ത് അമ്മാളുവമ്മ
26, April, 1873
6, June, 1936
കല്ലന്മാർതൊടി രാമുണ്ണിമേനോൻ
26, April, 1900
സുധാകരൻ തേലക്കാട്
26, April, 1939
എൻ. മോഹനൻ
27, April, 1933
പുതുപ്പള്ളി രാഘവൻ
27. April, 2000
സി. എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവി
27, April, 1993
സി. എ. കിട്ടുണ്ണി(കൃഷ്ണൻകുട്ടി)
28, April, 1905
ഇ. നാരായണൻ നമ്പ്യാർ
28, April, 1936
ഇ. കെ. ദിവാകരൻപോറ്റി
28, April, 1918
ടോംസ്
28, April, 2016
പി. എസ്. വേലായുധൻ
28, April, 1913
എം. വി. ദേവൻ
29, April, 2014
ചേലനാട്ട് അച്യുതമേനോൻ
30, April, 1894
ഇ. എം. കോവൂർ
30, April, 1983
പി. നാരായണൻനായർ
30, April, 1906
എം. പി. മന്മഥൻ
30, April, 1914
തേറമ്പിൽ ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ
30, April, 1991
വി. ടി. നന്ദകുമാർ
30, April, 2000
നടുവത്ത് അച്ഛൻനമ്പൂതിരി
30, April, 1841

കെ. പി. ജി നമ്പൂതിരി
1, May, 1917
ജനുവരി 10, 1973
പി. എൻ. പണിക്കർ
1, March, 1909
19, May, 1995
സി. വി. രാമൻപിള്ള
19, May, 1858
21, March, 1922
കെ. പി. കറുപ്പൻ
25, May, 1885
23, March, 1938
കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
10, May, 1927
26, March, 2006
സ്വദേശാഭിമാനി
25, May, 1878
28, March, 1916
കമലാസുറയ്യ
31, March, 1932
31, May, 2009
വിദ്വാൻ പി. കേളുനായർ
27, May, 1901
18, April, 1929
മുട്ടത്തുവർക്കി
18, April, 1918
28, May, 1989
വി. ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ
25, April, 2004
13, May, 2004
മെയ്ദിനം
1, May
രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ
1, May, 1861
എം.പി.പോൾ
1, May, 1904
കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ
1, May, 1918
ഇ. എം. ജെ. വെണ്ണിയൂർ
2, May, 1927
വക്കം അബ്ദുൾഖാദർ
2, May, 1912
തോട്ടയ്ക്കാട്ട് ഇക്കാവമ്മ
3, May, 1916
ഇക്കണ്ടവാര്യർ
3, May, 1890
വി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ
3, May, 1896
കെ. സി. മാമ്മൻമാപ്പിള
4, May, 1871
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം കുഞ്ചൻസ്മാരകം തുടങ്ങി
4, May, 1978
ജി. വിവേകാനന്ദൻ
5, May, 1923
കെ. എം. ഡാനിയേൽ
5, May, 1920
വി. എസ്. ആൻഡ്രൂസ്
5, May, 1872
ഏകലവ്യൻ
6, May, 2012
വിദ്വാൻ സി. എസ്. നായർ
7, May, 1894
8, May, 1942
ജഗതി എൻ. കെ. ആചാരി
7, May, 1924
ലോക മാതൃദിനം
8, May, 1942
ഉള്ളൂർ സ്മാരകം (തിരുവനന്തപുരം) തുടങ്ങി
8, May, 1956
ഭാഷാപോഷിണി സഭ തുടങ്ങി
8, May, 1891
ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ
9, May, 1949
വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
10, May, 1902
വൈലോപ്പിള്ളി
11, May, 1911
വി. എം. നായർ
17, June, 1896
12, May, 1977
വിവേകോദയം, കുമാരനാശാൻ തുടങ്ങി
12, May, 1904
കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ
12, May, 1999
എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
13, May, 1916
മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ
13, May, 1948
ഡി. വിനയചന്ദ്രൻ
13, May, 1942
നിത്യചൈതന്യയതി
14, May, 1999
വിഷ്ണുഭാരതീയൻ
14, May, 1981
മൂർക്കോത്ത് കുഞ്ഞപ്പ
14, May, 1905
വി. പി. ശിവകുമാർ
15, May, 1947
പി. ടി. അബ്ദുൾറഹിമാൻ
15, May, 1940
മുല്ലനേഴി നീലകണ്ഠൻ
16, May, 1948
ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ
16, May, 1936
ചെങ്ങാരപ്പള്ളി നാരായണൻപോറ്റി
17, May, 1993
എം. സി. അപ്പുണ്ണിനമ്പ്യാർ
18, May, 1927
ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണമേനോൻ
18, May, 1916
വി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻനായർ
19, May, 1985
എം. പി. നാരായണപിള്ള
19, May, 1998
അയ്പ് പാറമേൽ
19, May, 2004
ഇ. കെ. നായനാർ
19, May, 2004
കൊച്ചീപ്പൻ തരകൻ
20, May, 1940
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ പി. ഗോവിന്ദപിള്ള
20, May, 1849
മാത്യു എം. കുഴിവേലി
20, May, 1905
വിജ്ഞാനകൈരളി തുടങ്ങി
20, May, 1969
കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ
21, May, 1911
ശ്രീമൂലനഗരം വിജയൻ
21, May, 1933
ബാരിസ്റ്റർ ജി. പി. പിള്ള
21, May, 1903
ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ
22, May, 1937
സി. കേശവൻ
23, May, 1891
പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
23, May, 1970
പി. പത്മരാജൻ
23, May, 1945
പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
23, May, 1926
എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു
24, May, 1924
കോഴിക്കോട് എൽ.എൽ.എ- ലൈബ്രറി തുടങ്ങി
24, May, 1959
സി. ജി. ശാന്തകുമാർ
25, May, 2006
നാഗവള്ളി ആർ. എസ്. കുറുപ്പ്
25, May, 1917
ചെമ്പകരാമൻപിള്ള
26, May 1934
പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ
27, May, 1978
കോട്ടയ്ക്കൽ പി. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
27, May 1877
ഐ. സി. ചാക്കോ
27, May 1966
ഐ. സി. പി. നമ്പൂതിരി
27, May, 2001
ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്
27, May, 1931
വെട്ടം മാണി
29, May, 1987
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള
30, May, 1909
കെ. സി. എസ്. പണിക്കർ
31, May, 1911

ജയനാരായണൻ
1, June, 1944
1, February, 1999
ഇ. എം .എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
13, June, 1909
19, March, 1998
ഇന്ദുചൂഡൻ
15, April, 1923
14, June, 1992
തരവത്ത് അമ്മാളുവമ്മ
26, April, 1873
6, June, 1936
പുന്നശ്ശേരി നമ്പി
17, June, 1858
മുൻഷി പരമുപിള്ള
27, June, 1891
17, May, 1962
പി. അയ്യനേത്ത്
17, June, 2008
കെ. എം. ഗോവി
17, June, 1930
എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
18, June, 1918
അയ്യങ്കാളി
18, June, 1941
പാലിയത്ത് ഓമനക്കുഞ്ഞമ്മ
18, June, 1987
വായനാദിനം
19, June
അമർത്ത്യാനന്ദ
20, June, 1999
നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ
27, May, 1842
20, June, 1904
രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്
20, June, 1920
പി. സുബ്ബയ്യാപിള്ള
20, June, 1924
പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രൻ
21, June, 1995
കെ. എസ്. കെ. തളിക്കുളം
1, June, 1903
21, June, 1980
വിദ്വാൻ കെ. പ്രകാശം
22, June, 1909
ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
22, June, 1930
പവനൻ
22, June, 2006
സെബീന റാഫി
22, June, 1990
എം. എൻ. പാലൂര്
22, June, 1932
വിലാസിനി
23, June, 1928
14, May, 1993
കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ
24, June, 1861
സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ജ
24, June, 1901
20, May, 1985
ഗുരു ഗോപിനാഥ്
24, June, 1908
ഒ.എം.സി.നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
24,June, 1910
എ. പി. കളയ്ക്കാട്
25, June, 1931
മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
25, June, 1941
അഭയദേവ്
25, June, 1913
കാവാലം
26, June, 2016
സി. കെ. ഗോവിന്ദൻനായർ
27, June, 1964
എ. എൻ. ഇ. സുവർണ്ണവല്ലി
27, June, 2006
ഡോ. എ. അയ്യപ്പൻ
28, June, 1988
കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
28, June, 1888
ഡോ. കെ. ഗോദവർമ്മ
29, June, 1952
പി. വി. ഉലഹന്നാൻമാപ്പിള
29, June, 1993
ഇടമറുക്
29, June, 2006
ബ്രഹ്മവ്രതൻ
30, June, 1908
പൊൻകുന്നം വർക്കി
30, June, 1910
രാജലക്ഷ്മി
2, June, 1930
കോവിലൻ
2, June, 2010
സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ
3, June, 1895
പമ്മൻ
3, June, 2007
ടി. കെ. ജി. നായർ
4, June, 1992
സുരാസു
4, June, 1997
പി. വി. വേലായുധൻ പിള്ള
4, June, 1931
ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി
5, June, 1964
എ. വി. ശ്രീകണ്ഠപ്പൊതുവാൾ
5, June, 1999
ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ
5, June, 2013
പട്ടത്തുവിള കരുണാകരൻ
5, June, 1985
കൃഷ്ണചൈതന്യ
5, June, 1944
പന്മന രാമചന്ദ്രൻനായർ
5, June, 2018
ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ
6, June, 1877
15, June, 1949
പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു
6, June, 1857
എ. ജി. കൃഷ്ണവാരിയർ
6, June, 1984
മേലത്തു ചന്ദ്രശേഖരൻ
6, June, 1945
കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ
7, June, 1885
ഡോ. കെ. ഭാസ്‌കരൻ നായർ
8, June, 1982
ഇക്കണ്ടവാരിയർ
8, June, 1977
ഉറൂബ്
8, June, 1915
ഇ. മൊയ്തുമൗലവി
8, June, 1995
എം. എൻ. വിജയൻ
8, June, 1930
അഡ്വ. ജനാർദ്ദനക്കുറുപ്പ്
8, June, 1920
എൻ. ഗോപാലപിള്ള
10, June, 1968
ജെ. കെ. വി.
10, June, 1999
പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ
10, June 1892
കെ. പി. ശശിധരൻ
10, June, 1938
പന്തളം കേരളവർമ്മ
11, June, 1919
പാലാ നാരായണൻനായർ
11, June, 2008
സി.കൃഷ്ണൻ (മിതവാദി)
11, June, 1867
സ്വാമി ബ്രഹ്മവ്രതൻ
11, June, 1981
കെ. നാരായണക്കുരുക്കൾ
12, June, 1948
ടി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ്
12, June, 1906
പി. അനന്തൻപിള്ള
12, June, 1886
സി. എച്ച്. കുഞ്ഞപ്പ
12, June, 1907
കെ. എ. ദാമോദരമേനോൻ
12, June, 1906
സഞ്ജയൻ
13, June, 1903
ഡോ. കെ. കെ. രാഹുലൻ
13, June, 2011
ആർ. രാമചന്ദ്രൻ
13, June, 1923
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ
15, June, 1900
കടത്തനാട്ടു മാധവിയമ്മ
15, June, 1909
എം. എൻ. കുറുപ്പ്
15, June, 1927
എം. അച്യുതൻ
15, June, 1930
വി. കെ. ഗോപിനാഥൻ
16, June, 2001
മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചു
16, June, 1969
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
17, June, 1948
വി. എം. നായർ
17, June, 1896
പുന്നശ്ശേരി നമ്പി
17, June, 1858
മുൻഷി പരമുപിള്ള
27, June, 1891
17, June, 1962
പി.അയ്യനേത്ത്
17, June, 2008
കെ.എം.ഗോവി
17, June, 1930
എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
18, June, 1918
അയ്യങ്കാളി
18, June, 1941
പാലിയത്ത് ഓമനക്കുഞ്ഞമ്മ
18, June, 1987
വായനാദിനം
19, June
പി.എൻ.പണിക്കർ
19, June, 1995
അമർത്ത്യാനന്ദ
20, June, 1999
നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ
20, June, 1904
രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്
20, June, 1920
പി. സുബ്ബയ്യാപിള്ള
20, June, 1924
പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രൻ
21, June, 1995
കെ. എസ്. കെ. തളിക്കുളം
21, June, 1980
വിദ്വാൻ കെ. പ്രകാശം
22, June, 1909
ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
22, June, 1930
പവനൻ
22, June, 2006
സെബീന റാഫി
22, June, 1990
എം. എൻ. പാലൂര്
22, June, 1932
വിലാസിനി
23, June, 1928
കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ
24, June, 1861
സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ജ
24, June, 1901
ഗുരു ഗോപിനാഥ്
24, June, 1908
ഒ. എം. സി. നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
24, June, 1910
എ. പി. കളയ്ക്കാട്
25, June, 1931
മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
25, June, 1941
അഭയദേവ്
25, June, 1913
കാവാലം
26, June, 2016
വിദ്വാൻ പി. കേളുനായർ
27, June, 1901
സി. കെ. ഗോവിന്ദൻനായർ
27, June, 1964
എ. എൻ. ഇ. സുവർണ്ണവല്ലി
27, June, 2006
ഡോ. എ. അയ്യപ്പൻ
28, June, 1988
കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
28, June, 1888
ഡോ. കെ. ഗോദവർമ്മ
29, June, 1952
പി. വി. ഉലഹന്നാൻ മാപ്പിള
29, June, 1993
ഇടമറുക്
29, June, 2006
ബ്രഹ്മവ്രതൻ
30, June, 1908
പൊൻകുന്നം വർക്കി
30, June, 1910

ഏ. കെ. ജി.
1, July, 1902
വി. കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ
1, July, 1924
പൊൻകുന്നം വർക്കി
1, July, 1910
വി. ടി. കുമാരൻ
1, July, 1927
പി. കേശവദേവ്
1, July, 1983
ടി. കെ. സി. വടുതല
1, July, 1988
എൻ. പി. മുഹമ്മദ്
1, July, 1929
വി. പി. മുഹമ്മദ്
1, July, 1930
കെ. എ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ
1, July, 1924
വി. പനോളി
1, July, 1923
ഹബീബ് വലപ്പാട്
1, July, 1936
പൊൻകുന്നം വർക്കി
2, July, 2004
നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള
2, July, 1991
സി. എ. ജോസഫ്
3, July, 1994
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള
4, July, 1936
എം. എൻ. സത്യാർത്ഥി
4, July, 1998
പി. ആർ. ശ്യാമള
4, July, 1931
വി. സാംബശിവൻ
4, July, 1929
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
5, July, 1994
മഞ്ചേരി രാമയ്യർ
5, July, 1887
വി. ആർ. പരമേശ്വരൻപിള്ള
5, July, 1992
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള
6, July, 1904
സി. കേശവൻ
7, July, 1967
ഡോ. ടി. പി. സുകുമാരൻ
7, July, 1996
ഐ. വി. ദാസ്
7, July, 1932
അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
7, July, 1954
എം. എൻ. കുറുപ്പ്
9, July, 2006
കോവിലൻ
9, July, 1923
ഉറൂബ്
10, July, 1979
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
10, July, 1988
പി. നാരായണൻനായർ
10, July, 1973
ലോക ജനസംഖ്യാദിനം
11, July
ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻനായർ
11, July, 1857
യു. പി. ജയരാജ്
11, July, 1999
എം. പി. പോൾ
12, July, 1952
എൻ. എൻ. കക്കാട്
14, July, 1927
സി. ജെ. തോമസ്
14, July, 1960
പട്ടം താണുപിള്ള
15, July, 1885
സി. എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌കോയ
15, July, 1927
പി. എ. വാരിയർ
15, July, 1985
എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
15, July, 1915
കെ. എം. തരകൻ
15, July, 2003
ആന്റണി പി. പി. (കുസുമം)
15, July, 1889
ടി. സി. ജോൺ
15, July, 1947
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ
15, July, 1933
കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
16, July, 1984
സി. എച്ച്. കുഞ്ഞപ്പ
16, July, 1980
എൻ. ഇ. ബലറാം
16, July, 1994
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
17, July, 1903
പ്രൊഫ. തുമ്പമൺ തോമസ്
17, July, 2014
കെ. എം. ഡാനിയൽ
18, July, 1988
പി. തോമസ്
18, July, 1908
കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ
19, July, 1936
കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽഖാദർ
19, July, 1916
ബാലാമണിയമ്മ
19, July, 1909
ആർ. ഈശ്വരപ്പിള്ള
20, July, 1854
ഉമ്മൻ ഫിലിപ്പോസ്
20, July, 1880
കപ്പന കൃഷ്ണമേനോൻ
20, July, 1895
എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
20, July, 1983
ഗ്രന്ഥാലോകം മാസിക
20, July, 1948
പി. കേശവദേവ്
21, July, 1904
പി. ആർ. ശ്യാമള
21, July, 1990
കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
22, July, 1937
കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല
23, July, 1968
ഇ. കെ. ദിവാകരൻപോറ്റി
23, July, 2005
എ. ശ്രീധരമേനോൻ
23, July, 2010
സി. മാധവൻപിള്ള
24, July, 1980
ആശാൻസ്മാരകം (തോന്നയ്ക്കൽ) ഉദ്ഘാടനം
24, July, 1966
എൻ. കെ. ദാമോദരൻ
25, July, 1996
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ
26, July, 1926
പട്ടം താണുപിള്ള
26, July, 1970
അഭയദേവ്
26, July, 2000
ടി.ആർ. (ടി. രാമചന്ദ്രൻ)
26, July, 2000
വി. പി. ശിവകുമാർ
27, July, 1993
കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ
27, July, 1977
പള്ളത്ത് രാമൻ
29, July, 1950
ഇരയിമ്മൻതമ്പി
29, July, 1856
ഹൈമാവതി തായാട്ട്
30, July, 2007
ശങ്കർ (കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്)
31, July, 1902
തേമ്പാട്ട് ശങ്കരൻനായർ
31, July, 2010

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
1, August, 1900
ടി. രാമലിംഗംപിള്ള
1, August, 1968
അമ്പാടി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ
1, August, 1990
വി. കെ. നാരായണഭട്ടതിരി
1, August, 1880
കെ. എം. മാത്യു
1, August, 2010
പറമ്പത്ത് രൈരുനായർ
1, August, 1934
സി. എൽ. ആന്റണി
2, August, 1913
കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ
2, August, 1938
സി. ജെ. മണ്ണുമ്മൂട്
2, August, 2002
എൻ. കെ. ദാമോദരൻ
3, August, 1909
എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു
3, August, 1855
ആർ. രാമചന്ദ്രൻ
3, August, 2005
കാവാലം വിശ്വനാഥക്കുറുപ്പ്
3, August, 2006
ചിന്മയാനന്ദൻ
4, August, 1993
പി. സി. കോരുത്
4, August, 1910
നൂറനാട് ഹനീഫ
5, August, 2006
കവനാലയം നാണുക്കുട്ടൻ
5, August, 1983
എസ്. കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
6, August, 1982
തായാട്ടു ശങ്കരൻ
6, August, 1926
പി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണമേനോൻ
6, August, 1914
കുട്ടമത്ത്
7, August, 1943
ടി. ആർ. നായർ
7, August, 1907
എം. ആർ. ബി.
8, August, 1908
എം. രാജരാജവർമ്മ
8, August, 1871
കെ. സുരേന്ദ്രൻ
8, August, 1997
കടത്തനാട്ട് ഉദയവർമ്മരാജ
9, August, 1865
എസ്. വേലായുധൻ
9, August, 1936
പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്
9, August, 1922
പ്രേമ്ജി
10, August, 1998
വെട്ടൂർ രാമൻനായർ
11, August, 2003
കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
12, August, 1924
ഡോ. ടി. ഭാസ്‌കരൻ
12, August, 1920
രാമചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത്
12, August, 2012
പി. എസ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി
13, August, 1885
ഡോ. പി. കെ. ആർ.വാര്യർ
13, August, 1921
പന്മന രാമചന്ദ്രൻനായർ
13, August, 1931
നിർമ്മലാനന്ദയോഗി
13, August, 2007
ഏകലവ്യൻ (മാത്യു കെ. എം.)
14, August, 1936
വള്ളംകുളം പി. ജി. പിള്ള
14, August, 1998
എ. വി. ശ്രീകണ്ഠപ്പൊതുവാൾ
14, August, 1910
ചെമ്മനം ചാക്കോ
14, August, 2018
സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
15, August
എം. പി. മന്മഥൻ
15, August, 1994
പി. എ. മുഹമ്മദ്‌കോയ (മുഷ്താഖ്)
15, August, 1922
വി. എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമേനോൻ
16, August, 1995
പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാൻ (രാമവർമ്മ)
16, August, 1876
മലയാള വർഷാരംഭം
17, August
സാഹിത്യ അക്കാദമി ചിത്രശാല തുടക്കം
17, August, 1995
ഡോ. സി. പി. ശിവദാസൻ
17, August, 2010
ആന്റണി പുളിങ്കുന്ന്
17, August, 2007
വൈക്കത്ത് പാച്ചുമൂത്തത്
18, August, 1882
പി. നരേന്ദ്രനാഥ്
18, August, 1934
സി. അയ്യപ്പൻ
18, August, 2011
കടവനാട് കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ
19, August, 1992
പി. കൃഷ്ണപിള്ള
19, August, 1948
എ. കെ. ടി. കെ. എം. വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
19, August, 1967
ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ
20, August, 1939
പി. വി. കൃഷ്ണൻനായർ
20, August, 1973
ഡോ. ടി. ഭാസ്‌കരൻ
20, August, 1929
പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള
20, August, 1942
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
21, August, 1889
എ. ഡി. ഹരിശർമ്മ
21, August, 1893
ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ
21, August, 1896
ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി
21, August, 1852
ജി. കുമാരപിള്ള
22, August, 1923
കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ
22, August, 1832
എസ്. ഗുപ്തൻനായർ
22, August, 1919
വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
22, August, 2003
എൻ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി
22, August, 1994
ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഉമ്മൻ
23, August, 1904
വക്കം അബ്ദുൾഖാദർ
23, August, 1976
കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
23, August, 2006
കെ. പി. നാരായണപിഷാരോടി
23, August, 1909
എം. എസ്. മേനോൻ
24, August, 1998
എ. ശ്രീധരമേനോൻ
24, August, 1998
ഡോ. കെ. ഭാസ്‌കരൻനായർ
25, August, 1913
കെ. പി. അപ്പൻ
25, August, 1936
പി. മീരാക്കുട്ടി
25, August, 2017
എൻ. ആർ. ഗോപിനാഥപിള്ള
25, August, 2017
ഓട്ടൂർ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാട്
25, August, 1989
ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി
26, August, 1852
ചെറുകാട് (ഗോവിന്ദപ്പിഷാരോടി)
26, August, 1914
സി. ആർ. കേശവൻവൈദ്യർ
26, August, 1904
സി. എം. എസ്. ചന്തേര
26, August, 2012
ടി. സി. ജോൺ
26, August, 2013
ഒറവങ്കര നീലകണ്ഠൻനമ്പൂതിരി
27, August, 1916
ടി. പി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
27, August, 1993
കെ. ടി. രാമവർമ്മ
27, August, 1993
കെ. എസ്. നമ്പൂതിരി
27, August, 2018
അയ്യങ്കാളി
28, August, 1863
കെ. പി. ഉറുമീസ്
28, August, 1993
വെട്ടം മാണി
28, August, 1921
കുറ്റിപ്പുറത്തു കേശവൻനായർ
28, August,1882
കോന്നിയൂർ മീനാക്ഷിയമ്മ
28, August, 1980
വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
29, August, 1980
ഡോ. വയലാ വാസുദേവൻപിള്ള
29, August, 2011
വിജയകുമാർ കുനിശ്ശേരി
30, August, 2016
വിദ്വാൻ കെ. പ്രകാശം
30, August, 1976
കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി
31, August, 1830

കെ. പി. കേശവമേനോൻ
1, September, 1886
പി. പി. ഉമ്മർകോയ
1, September, 2000
സി. ബി. കുമാർ
1, September, 1972
ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി
2, September
ജഗതി എൻ. കെ. ആചാരി
2, September, 1997
എ. ശ്രീധരമേനോൻ
2, September, 1922
എൻ. പി. ചെല്ലപ്പൻനായർ
3, September, 1972
കെ. സി. കേശവപിള്ള
4, September, 1913
കെ. എസ്. നാരായണപിള്ള
4, September, 2006
അദ്ധ്യാപകദിനം
5, September
ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ
5, September
മലയാളരാജ്യം പത്രം തുടങ്ങി
5, September, 1928
വിഷ്ണുഭാരതീയൻ
6, September, 1892
പോഞ്ഞിക്കര റാഫി
6, September, 1992
പുത്തൻകാവ് മാത്തൻതരകൻ
6, September, 1903
കല്ലന്മാർതൊടി രാവുണ്ണിമേനോൻ
6, September, 1947
ഗോവിന്ദപൈ (മഞ്ചേശ്വരം)
7, September, 1963
ഒ. ചന്തുമേനോൻ
7, September, 1899
വി. എസ്. കേരളീയൻ
7, September, 1990
ഇടമറുക് (ടി.സി.ജോസഫ്)
7, September, 1934
പുളിമാന പരമേശ്വരൻപിള്ള
8, September, 1915
കടത്തനാട്ട് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
9, September, 1906
കെ. കേളപ്പൻ
9, September, 1889
ശീവൊള്ളി നാരായണൻനമ്പൂതിരി
9, September, 1868
രാമചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത്
9, September, 1928
പാറേമാക്കൽ തോമാക്കത്തനാർ
10, September, 1736
ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
10, September, 1929
വള്ളംകുളം പി. ജി. പിള്ള
10, September, 1926
പി. സുബ്ബയ്യാപിള്ള
10, September, 2003
സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി
11, September, 1921
എ. ഡി. ഹരിശർമ്മ
12, September, 1972
ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
12, September, 2006
പ്രൊഫ. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
12, September, 1932
സഞ്ജയൻ
13, September, 1943
എസ്. കെ. മാരാർ
13, September, 1930
കോന്നിയൂർ നരേന്ദ്രനാഥ്
13, September, 2008
ബിഷപ്പ് പൗലോസ് മാർ പൗലോസ്
14, September, 1941
പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ
14, September, 1935
എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ
14, September, 2004
ജി. ഭാർഗ്ഗവൻപിള്ള
14, September, 1933
പി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
14, September, 2009
ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള
14, September, 1894
മുതുകുളം പാർവ്വതിയമ്മ
15, September, 1977
എം. എസ്. മേനോൻ (ശ്രീധരമേനോൻ)
15, September, 1925
മേലൂർ ദാമോദരൻ
15, September, 1934
ബി. മാധവമേനോൻ
15, September, 1922
എൻ. കോയിത്തട്ട (നാരായണൻ)
16, September, 1916
എസ്. എൽ. പുരം സദാനന്ദൻ
16, September, 2005
ജി. കുമാരപിള്ള
17, September, 2000
എം. ഗോവിന്ദൻ
18, September, 1919
സി. കുഞ്ഞൻരാജ
18, September, 1895
എ. ടി. കോവൂർ
18, September, 1978
പി. വി. കുര്യാക്കോസ്
18, September, 2007
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ (രാമവർമ്മ)
19, September, 1864
ചങ്ങരംകോത കൃഷ്ണൻ കർത്താവ്
19, September, 1962
വി. ടി. ഇന്ദുചൂഡൻ
19, September, 1919
വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
19, September, 1937
നായർസാൻ (എം .എ. നായർ)
19, September, 1905
കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി
20, September, 1974
ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ള
20, September, 1950
പെരുന്ന കെ. എൻ. നായർ
20, September, 1999
കെ. വേലായുധൻനായർ
20, September, 2003
ശ്രീനാരായണഗുരു സമാധി
21, September, 1928
ജോസഫ് ചെറുവത്തൂർ
21, September, 1906
പി. വി. കുര്യാക്കോസ്
21, September, 1933
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
22, September, 1916
കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
22, September, 1915
മുൻഷി രാമക്കുറുപ്പ്
22, September, 1897
പുത്തേഴത്തു രാമൻമേനോൻ
22, September, 1973
സി. ജി. ഗോപിനാഥ്
22, September, 1928
പ്രേമ്ജി (പരമേശ്വരൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്)
23, September, 1908
എൻ. ഡി. കൃഷ്ണനുണ്ണി
23, September, 1906
എം. ആർ. വേലുപ്പിള്ള ശാസ്ത്രി
24, September, 1956
ജോർജ്ജ് മാത്തൻ
25, September, 1819
കൈനികര കുമാരപിള്ള
27, September, 1909
സി. എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌കോയ
28, September, 1983
ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി
29, September, 1875
ബാലാമണിയമ്മ
29, September, 2004
ഡോ. സി. പി. ശിവദാസൻ
29, September, 1940
പെരുന്ന തോമസ്
29, September, 1980
കെ. ടി. മുഹമ്മദ്
29, September, 1927
കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള
30, September, 1975
മേലങ്ങത്ത് അച്യുതമേനോൻ
30, September, 1968
നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള
30, September, 1910

പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
1, October 1908
ജെ. കെ. വി.
1, October, 1930
എ. പി. ഉദയഭാനു
1, October, 1915
പി. സി. വാസുദേവൻ ഇളയത്
1, October, 1994
ഫാ. ജോസഫ് വടക്കൻ
1, October, 1919
ടി. സി. അച്യുതമേനോൻ
1, October, 1864
ഹരിഹരൻ പൂഞ്ഞാർ
1, October, 1996
പി. കെ. എ. റഹീം
1, October, 2007
ഗാന്ധിജയന്തി
2, October, 1869
ടി. കെ. മാധവൻ
2, October, 1885
വെളുത്തേരി കേശവൻവൈദ്യർ
2, October, 1856
എൻ. മോഹനൻ
3, October, 1999
പി. എ. വാര്യർ
3, October, 1920
എം. എൻ. വിജയൻ
3, October, 2007
ടി. ഉബൈദ്
3, October, 1972
കാരാട്ട് അച്യുതമേനോൻ
3, October, 1918
പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ
4, October, 1905
എൻ. പി. ചെല്ലപ്പൻനായർ
4, October, 1903
വെളുത്തേരി കേശവൻവൈദ്യർ
5, October, 1896
കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ
5, October, 1897
എ. കെ. പിള്ള(കൃഷ്ണപിള്ള)
5, October, 1949
വി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ
6, October, 1974
സെബീനാ റാഫി
6, October, 1924
കെ. എം. തരകൻ
6, October, 1930
ടി. പി. സുകുമാരൻ
6, October, 1934
പാലിയത്ത് ഓമനക്കുഞ്ഞമ്മ
6, October, 1906
സുധാകരൻ തേലക്കാട്ട്
7, October, 1965
ടി. ഉബൈദ്
7, October, 1908
എൻ. കോയിത്തട്ട
7, October, 1990
നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ
7, October, 1887
പള്ളത്തു രാമൻ
7, October, 1891
കേളപ്പൻ
7, October, 1971
എം. ആർ. ബി.
8, October, 2001
തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ
8, October, 1924
ബി. കല്യാണിയമ്മ
9, October, 1959
വി. സി. ഹാരിസ്
9, October, 2017
എം. എൻ. പാലൂര്
9, October, 2018
കടവനാട് കുട്ടികൃഷ്ണൻ
10, October, 1925
എൻ. കൃഷ്ണൻനായർ
10, October, 2000
കൈനികര പത്മനാഭപ്പിള്ള
10, October, 1898
ലീലാ ദാമോദരമേനോൻ
10, October, 1995
പി.സി. ദേവസ്യ
10, October, 2006
സി. വി. ശ്രീരാമൻ
10, October, 2007
ധീരപാലൻ ചാളിപ്പാട്ട്
10, October, 2008
അംശി നാരായണപിള്ള
10, October, 1896
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
11, October, 1911
പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള
11, October, 1885
ചമ്പാടൻ വിജയൻ
11, October, 1947
കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂര് കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്
12, October, 1880
എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
12, October, 1989
ചങ്ങരങ്കോത കൃഷ്ണൻകർത്താവ്
12, October, 1881
പി. ടി. ലാസർ
12, October, 1992
വിക്രമൻ (സി. ആർ. കേരളവർമ്മ)
12, October, 1913
പാറമ്പത്തു രൈരുനായർ
12, October, 1861
വി. ടി. കുമാരൻ
12, October, 1986
ടി. എം. ചുമ്മാർ
13, October, 1899
എൻ. എൻ. ഗണേശ്
13, October, 2009
ടി. പി. കിഷോർ
14, October, 1998
എം. എസ്. ദേവദാസ്
15, October, 1912
വി. കെ. ഗോവിന്ദൻനായർ
15, October, 1977
പി. ടി. ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കർ
15, October, 1922
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം (തിരുവനന്തപുരം)
15, October, 1956
വള്ളത്തോൾ
16, October, 1878
ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻനായർ
16, October, 1974
കുറ്റിപ്പുറത്തു കിട്ടുണ്ണിനായർ
17, October, 1882
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
18, October, 1782
കെ. പി. എസ്. മേനോൻ
18, October, 1898
തെരുവത്ത് രാമൻ
18, October, 2009
പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ
19, October, 1891
കെ. വാസുദേവൻമൂസ്സത്
19, October, 1965
കാക്കനാടൻ
19, October, 2011
കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതമേനോൻ
19, October, 1909
ജി. വിശ്വനാഥശർമ്മ
19, October, 1998
വി. എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമേനോൻ
20, October, 1907
അപ്പു നെടുങ്ങാടി
20, October, 1860
കവിയൂർ മുരളി
20, October, 2001
വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
20, October, 1912
ശങ്കർജി മറ്റം
20, October, 2006
വല്ലച്ചിറ മാധവൻ
20, October, 2013
ആനി തയ്യിൽ
21, October, 1993
മേലേത്തു ചന്ദ്രശേഖരൻ
21, October, 2016
സി. കുഞ്ഞൻരാജ
21, October, 1963
കെ. രവിവർമ്മ
21, October, 1915
എസ്. വേലായുധൻ
21, October, 1989
മുല്ലനേഴി നീലകണ്ഠൻ
22, October, 2011
എ. അയ്യപ്പൻ
22, October, 2010
മൂർക്കോത്ത് കുഞ്ഞപ്പ
23, October, 1993
സി. പി. ശ്രീധരൻ
24, October, 1996
കെ. എസ്. നീലകണ്ഠനുണ്ണി
24, October, 1897
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
25, October, 1977
ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ
25, October, 1922
എം. സി. ജോസഫ്
26, October, 1981
ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ
26, October, 1988
ടി. സി. കല്യാണിയമ്മ
26, October, 1956
ടി. ആർ. (ടി. രാമചന്ദ്രൻ)
26, October, 1944
പവനൻ
26, October, 1926
മാത്യു എം. കുഴിവേലി
27, October, 1974
വയലാർ രാമവർമ്മ
27, October, 1975
പി. എ. മുഹമ്മദ് കോയ
27, October, 1990
എ. അയ്യപ്പൻ
27, October, 1947
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
27, October, 2017
ഡോ. കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ
28, October, 1981
ചെറുകാട്
28, October, 1976
വി. രമേഷ് ചന്ദ്രൻ
28, October, 1941
ടി. വി. ഈച്ചരവാര്യർ
28, October, 1921
പി. ഉദയഭാനു
28, October, 2008
വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
29, October, 1930
ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ
29, October, 1959
എൽ. എ. രവിവർമ്മ
29, October, 1884
ഐ. വി. ദാസ്
30, October, 2010
പ്രൊഫ. കെ. രാമചന്ദ്രൻനായർ
30, October, 2004
വക്കം മൗലവി
31, October, 1932
നാലപ്പാട്ടു നാരായണമേനോൻ
31, October, 1954
ജോസഫ് മറ്റം
31, October, 1931

കേരളപ്പിറവി
1, November, 1956
കെ. എ. ദാമോദരമേനോൻ
1, November, 1980
വി. കെ. മാധവൻകുട്ടി
1, November, 2005
തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാല തുടക്കം
1, November, 1937
ജ്ഞാനനിക്ഷേപം തുടക്കം
1, November, 1848
തുഞ്ചൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല തുടക്കം
1, November, 2012
നിത്യചൈതന്യയതി (കെ. ആർ. ജയച്രന്ദൻ)
2, November, 1924
ഡോ. പല്പു
2, November, 1863
പി. കെ. പരേമശ്വരൻനായർ
2, November, 1903
പി. നരേന്ദ്രനാഥ്
3, November, 1991
ആർ. നരേന്ദ്രപസാദ്
3, November, 2003
പ്രൊഫ. തൃക്കൊടിത്താനം ഗോപിനാഥൻ നായർ
3, November, 2008
പ്രൊഫ. കെ. രാമചന്ദ്രൻനായർ
3, November, 1930
തോന്നയ്ക്കൽ നാരായണൻ
3, November, 2002
അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളികേന്ദ്രം (ന്യൂഡൽഹി) തുടക്കം
4, November, 1960
അമ്പലപ്പുഴ ഗണപതിശർമ്മ
5, November, 1907
ജോസഫ് മറ്റം
5, November, 2013
പി. എസ്. വേലായുധൻ
5, November, 1993
സി. ആർ. കേശവൻവൈദ്യർ
6, November, 1999
അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്
6, November, 1931
വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു
6, November, 1977
കെ.എസ്.നമ്പൂതിരി (സുബ്രഹ്മണ്യൻ)
6, November, 1936
അപ്പു നെടുങ്ങാടി
7, November, 1933
ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള
8, November, 1904
പ്രൊഫ. ബി. ഹൃദയകുമാരി
8, November, 2014
കെ. എസ്. നമ്പൂതിരി
8, November, 1939
കെ. പി. കേശവമേനോൻ
9, November, 1978
ഫാ. ക്ലമന്റ് പിയാനിയോസ്
9, November, 1782
ടി. ആർ. നായർ
9, November, 1990
സി. അച്യുതക്കുറുപ്പ്
9, November, 2000
രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ
9, November, 1875
കേരള കലാമണ്ഡലം, തുടക്കം
9, November, 1930
കവനാലയം നാണുക്കുട്ടൻ
9, November, 1915
ആനി തയ്യിൽ
10, November, 1918
വി. വി. കെ. വാലത്ത് (കൃഷ്ണൻ)
10, November, 1919
എം. പി. ശങ്കുണ്ണിനായർ
10, November, 2006
കെ. പി. ഉറുമീസ്
11, November, 1913
ഡി. എം. പൊറ്റെക്കാട്ട്
11, November, 1971
ഫാ. സി. കെ. മറ്റം
11, November, 1966
എൻ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി
11, November, 1925
സി. നാരായണപിള്ള
11,November, 1982
പരീക്ഷിത്തുതമ്പുരാൻ
12, November, 1964
ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം
12, November, 1936
എം. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
13, November, 2014
ഉമയനല്ലൂർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
13, November, 1905
ശിശുദിനം (ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ (ജന്മദിനം)
14, November
സി. ജെ. തോമസ്
14, November, 1918
പാറപ്പുറത്ത് (കെ. ഇ. മത്തായി)
14, November, 1924
വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
14, November, 1914
കെ. ടി. രാമവർമ്മ
14, November, 1931
കുട്ടനാട്ടു രാമകൃഷ്ണപിള്ള
14, November, 1909
ജസ്റ്റിസ് വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ
15, November, 1915
എരൂർ വാസുദേവ്
15, November, 1969
ജനയുഗം ദിനപ്രതം തുടക്കം
15, November, 1953
ഉള്ളാട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിനായർ
17, November, 1966
ഡി. പത്മനാഭനുണ്ണി
17, November, 1962
ചിറയ്ക്കൽ ടി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
17, November, 1907
ആർട്ടിസ്റ്റ് പി. ജെ. ചെറിയാൻ
18, November, 1891
കോട്ടയ്ക്കൽ പി. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
18, November, 1958
കെ. എസ്. നീലകണ്ഠനുണ്ണി
18, November, 1980
രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ
19, November, 1941
എൻ. എൻ. പിള്ള
19, November, 1995
കെ. എം. ജോർജ്ജ്
19, November, 2002
കേരളവർമ്മ അമ്മാവൻതമ്പുരാൻ
19, November, 1888
കൊടുപ്പുന്ന ഗോവിന്ദഗണകൻ
20, November, 1988
എൻ. ഇ. ബലറാം
20, November, 1918
വേദബന്ധു
20, November, 1995
പ്രൊഫ. കെ. സുജാത
20, November, 1944
വി. കെ. നാരായണഭട്ടതിരി
20, November, 1954
കുട്ടനാട്ടു രാമകൃഷ്ണപിള്ള
20, November, 1909
കെ. പി. എസ്. (ശിവശങ്കരൻ) മേനാൻ
21, November, 1982
കെ. പി. ബി. പാട്യം
21, November, 1969
രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്
21, November, 2010
ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ
21, November, 2011
എം. ആർ. ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ
22, November, 1896
എം. പി. നാരായണപിള്ള
22, November, 1939
പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
22, November, 2012
വാചസ്പതി പരേമശ്വരൻമൂസ്സത്
22, November, 1938
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി തുടക്കം
22, November, 1962
എ. ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ
23, November, 1917
ഡോ. കെ. കെ. രാഹുലൻ
23, November, 1930
കേശവൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര
23, November, 1944
ടൂറിങ് ബുക്സ്റ്റാൾ (ടി. ബി. എസ്.) തുടക്കം
23, November, 1958
പൊൻകുന്നം ദാമോദരൻ
24, November, 1994
സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി
24, November, 1954
പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗറിയോസ്
24, November, 1996
കൃഷ്ണചൈതന്യ (കൃഷ്ണൻനായർ)
24, November, 1918
പി. കെ. പരേമശ്വരൻനായർ
25, November, 1988
ടി. വി. കൊച്ചുബാവ
25, November, 1999
കെ. രാഘവൻപിള്ള
25, November, 1920
പി. എ. സെയ്തുമുഹമ്മദ്
25, November, 1930
സി. മാധവൻപിള്ള
26, November, 1906
കേരള പ്രസ്സ് അക്കാദമി തുടക്കം
26, November, 1979
കെ. സി. പീറ്റർ
26, November, 1996
വാസു പ്രദീപ്
26, November, 1931
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി. പദ്മനാഭപിള്ള
27, November, 1864
വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ
27, November, 1891
വെണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
27, November, 1890
എം. എൻ. ഗോവിന്ദൻനായർ
27, November, 1984
ആർ. എസ്. ആശാരി
27, November, 2004
ടി. വി. കൊച്ചുബാവ
28, November, 1955
കെ. ആർ. പ്രസാദ്
28, November, 2011
കെ. സുജാത
29, November, 1993
ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ
29, November, 1904
ടി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ്
29, November, 1984
കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിള
29, November, 1936
സി. കൃഷ്ണൻ (മിതവാദി)
29, November, 1938
ശീവൊ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
29, November, 1905
പഴശ്ശിത്തമ്പുരാൻ
30, November, 1805
സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി
30, November, 1875
കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ
30, November, 2009

നെല്ലിക്കൽ മുരളീധരൻ
1, December, 1948
സി. എ. ബാലൻ
2, December, 1994
അകവൂർ നാരായണൻ
2, December, 2009
ഐ. കെ. കെ. മേനോൻ
2, December, 1919
പി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണമേനോൻ
2, December, 1997
കെ. എം. ഗോവി
3, December, 2013
മേക്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻനായർ
3, December, 1910
കെ. എ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ
3, December, 1989
കെ. തായാട്ട് (കുഞ്ഞനന്തൻ)
3, December, 2011
ജസ്റ്റിസ് വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ
3, December, 2004
ബി. ആർ. അംബേദ്കർ
6, December, 1956
ചുമ്മാർ ചൂണ്ടൽ
6, December, 1940
മാധവൻനായർ (മാലി)
6, December, 1915
കാരാട്ട് അച്യുതമേനോൻ
6, December, 1866
പി. ശേഷാദ്രി അയ്യർ
6, December, 1891
തോമസ് പാലാ
7, December, 1997
നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂതിരി
8, December, 1912
വക്കം മൗലവി
8, December, 1873
തോപ്പിൽ ഭാസി
8, December, 1992
കൈനിക്കര കുമാരപിള്ള
9, December, 1988
അംശി നാരായണപിള്ള
9, December, 1981
മനുഷ്യാവകാശദിനം
10, December
സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ
10, December, 1963
എം. പി. അപ്പൻ
10, December, 2003
എം. എൻ. ഗോവിന്ദൻനായർ
10, December, 1910
അമ്പലപ്പുഴ രാമവർമ്മ
10, December, 1926
പാലാ നാരായണൻനായർ
11, December, 1911
വയസ്‌കര ആര്യൻനാരായണൻ മൂസ്സ്
11, December, 1841
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസദിനം
11, December
അമ്പാടി കാർത്ത്യായനിയമ്മ
12, December, 1895
എരുവയിൽ ചക്രപാണിവാര്യർ
12, December, 1865
എരുമേലി പരമേശ്വരൻപിള്ള
12, December, 1932
മാതയിൽ അരവിന്ദ്
13, December, 2010
കെ. പി. അപ്പൻ
14, December, 2008
എ. പി. ഉദയഭാനു
15, December, 1999
സി. ഭാസ്‌കരൻ
15, December, 1915
പി. ഭാസ്‌കരനുണ്ണി
17, December, 1926
എ. ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ
17, December, 1997
ഡോ. കെ. എം. പ്രഭാകരവാര്യർ
17, December, 1933
കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
18, December, 1960
സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
18, December, 1976
കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
18, December, 2001
വിദ്വാൻ ടി. പി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
18, December, 1993
എസ്. കെ. മാരാർ
18, December, 2005
പ്രൊഫ. എ. ശ്രീധരമേനോൻ
18, December, 1925
പാപ്പനംകോട് പ്രഭാകരൻ
19, December, 2005
പി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻനായർ
19, December, 1935
പട്ടമന കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ
19, December, 1894
പി. എ. സെയ്തുമുഹമ്മദ്
20, December, 2005
ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണനിയമം മന്ത്രി കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ കേരള നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
21, December, 1957
വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ
22, December, 1985
പ്രവിത്താനം പി. എം. ദേവസ്യ
22, December, 1996
എ. പി. പി. നമ്പൂതിരി
22, December, 1991
പാലാ കെ. എം. മാത്യു
22, December, 2010
പി. എം. ആന്റണി
22, December, 2011
ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻനായർ
23, December, 1906
ടി. കെ. സി. വടുതല
23, December, 1921
ആർ. സുഗതൻ
23, December, 1901
ദുർഗ്ഗാദത്തൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
23, December, 1990
ചെറുളിയിൽ കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പീശൻ
24, December, 1966
സി. പി. ശ്രീധരൻ
24, December, 1931
കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ
24, December, 1999
പി. സി. കോരുത്
24, December, 1993
പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു
24, December, 1919
ക്രിസ്തുമസ്സ്
25, December
ഐ. സി. ചാക്കോ
25, December, 1875
ഡോ. പി. കെ. നാരായണപിള്ള
25, December, 1910
എം. എസ്. ദേവദാസ്
25, December, 1987
ചെങ്ങാരപ്പിള്ളി നാരായണൻപോറ്റി
25, December, 1917
ആമിനാ ബുക്സ്റ്റാൾ തുടക്കം
25, December, 1948
കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ
26, December, 1989
പള്ളിക്കര വി. പി. മുഹമ്മദ്
26, December, 1994
കെ. സരസ്വതിയമ്മ
26, December,1975
ആർ. നരേന്ദ്രപ്രസാദ്
26, December, 1946
ഇടയാറന്മുള വറുഗീസ്
26, December, 1908
സ്വാതിതിരുനാൾ
26, December, 1847
വി. അരവിന്ദാക്ഷൻ
26, December, 2015
മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
27, December, 1997
എൻ. എൻ. പിള്ള
27, December, 1918
വി. പനോളി
27, December, 2001
നാഗവള്ളി ആർ. എസ്. കുറുപ്പ്
27, December, 2003
വരിക്കോലിൽ കേശവനുണ്ണിത്താൻ
27, December, 1978
ഡി. എം. പൊറ്റെക്കാട്
28, December, 1923
ബോധേശ്വരൻ (കേശവപിള്ള)
28, December, 1901
ഫാ. ജോസഫ് വടക്കൻ
28, December, 2002
പിണ്ടാണി എൻ. ബി. പിള്ള
29, December, 2009
പാറപ്പുറത്ത് (കെ. ഇ. മത്തായി)
30, December, 1981
പി. ടി. ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കർ
30, December, 1997
ഇ. പി. ഭരതപ്പിഷാരോടി
30, December, 1920
കെ. സി. മാമ്മൻമാപ്പിള
31, December, 1953
ടി. എം. വറുഗീസ്
31, December, 1961
വി. വി. കെ. വാലത്ത്
31, December, 2000
സൈമൺ ബ്രിട്ടോ
31, December, 2018
സുഗതകുമാരി
23, december, 2020