പി.ടി. അബ്ദുറഹ്മാന്റെ സമ്പൂർണ്ണകവിതകൾ

Sale!

Original price was: ₹1,200.00.Current price is: ₹1,000.00.

പി.ടി. അബ്ദുറഹ്മാന്‍

Category:

Description

പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ടു രചയിതാവായ പി.ടി. അബ്ദുറഹ്മാന്റെ സമ്പൂർണ്ണകവിതകൾ. ലാളിത്യവും താത്ത്വികതയും ഒത്തിണങ്ങിയ കവിതകളുടെ സമാഹാരം. കറുത്തമുത്ത് എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യമുള്‍പ്പെടെയുള്ള രചനകള്‍.