രംഗഭൂമി

140.00

പ്രേമ്ചന്ദ് ‌‌| വിവർത്തനം: ഇ.കെ.ദിവാകരൻപോറ്റി

Category:

Description

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആവേശോജ്ജ്വലമായ കൃതികൾ സംഭാവനചെയ്ത പ്രേമ്ചന്ദിന്റെ പ്രസിദ്ധ നോവലാണ് രംഗഭൂമി. രചനാകാലം 1926-27.