നാൾവഴികൾ

അനുസ്മരണങ്ങൾ

രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ദിനാചരണം

കേരളീയകലകളുടെയും സംസ്കൃതിയുടെയും പരിപോഷണത്തിനായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച അപ്പൻ തമ്പുരാന്റെ ചരമവാർഷികദിനമായ നവംബർ 19-ന് തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോളുള്ള അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും …

വായിക്കുക

പ്രഭാഷണങ്ങൾ

സംസ്കാരം- അധികാരവും പ്രതിരോധവും

2022 ഏപ്രിൽ 29
ബഷീർവേദി (പൂരം പുസ്തകോത്സവവും സാംസ്കാരികസമ്മേളനവും)

നാനാത്വത്തെ നിഷേധിച്ചും നിരോധിച്ചും ഏകത്വമെന്ന ആശയം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ നാനാത്വത്തിൽ …

വായിക്കുക

ശില്പശാലകൾ

സാഹിത്യപാഠം ഏകദിനശില്പശാല

2017 ഫെബ്രുവരി 18
തൃശ്ശൂർ

ജാതിമതക്കോമരങ്ങൾ നടമാടുന്ന കേരളസമൂഹത്തിന്റെ വിഴുപ്പ് കുട്ടികൾ പേറുന്ന കാലമാണിതെന്ന് സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഖദീജാ മുംതാസ് …

വായിക്കുക

സെമിനാറുകൾ

ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ സെമിനാർ


2016 നവംബർ 1
തൃശ്ശൂർ

മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു 2016 നവംബർ 1-ന് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽവച്ചു നടത്തിയ  ശ്രേഷ്ഠഭാഷാസെമിനാർ. ധിഷണയുടെ …

വായിക്കുക

പുസ്തകോത്സവം 2022

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ പുസ്തകോത്സവവും, ദിശകൾ എന്ന സാംസ്കാരികപരിപാടിയും 2022 ഡിസംബർ 2 മുതൽ 11 വരെ അക്കാദമി അങ്കണത്തിൽ നടന്നു.

സാഹിതി- ഔദ്യോഗിക …

വായിക്കുക