നാൾവഴികൾ

നാള്‍വഴികള്‍-2022

അതിരാണിപ്പാടം@50

ജനുവരി 15, 2022
കോഴിക്കോട്

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയും എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് കൾച്ചറൽ സെന്ററും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയുടെ അമ്പതാം വാർഷികം ‘അതിരാണിപ്പാടം@50’ …

വായിക്കുക

നാള്‍വഴികള്‍- 2023

വൈവിദ്ധ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷവേദിയായി ഗിളിവിണ്ടു

2023 ജനുവരി 6, 7
മഞ്ചേശ്വരം

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരത്തു സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുഭാഷാസമ്മേളനം ഗിളിവിണ്ടു (കിളിവീട് എന്നര്‍ത്ഥം) പ്രാദേശികതയുടെയും …

വായിക്കുക