സാഹിത്യലോകം

സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ദ്വൈമാസിക, യു ജി സിയുടെ കെയർ ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ട ഗവേഷണ ജേണലാണ്. മലയാളസാഹിത്യത്തെയും കേരള സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

സാഹിത്യലോകം 2022 മേയ്-ജൂൺ ലക്കം വിഷയവിവരം

സൈദ്ധാന്തിക വിമർശനങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മതയും സൗഹൃദാത്മക ജനാധിപത്യവും
ഡോ. പി.കെ. പോക്കർ
പ്രയോഗത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും മാർക്സിസ്റ്റ് പരികല്പനകൾ
വി.എസ്. ബിന്ദു
ഡ്രൈവിണിയും ആദ്യകാല കഥകളിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങളും
ഡോ. ജിസാ ജോസ്
മഹിളകളില്ലാത്ത മണിപ്രവാള സാഹിത്യം
കവിതാരാമൻ
ഇന്ദുലേഖ: പാർശ്വവത്കരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപാഠം
ഡോ. പി.പി. പ്രകാശൻ
ഭാഷയിലെ മെറ്റോണിമി
ഡോ. ബ്രിൻസി മാത്യു
ഉത്തരാധുനികതയുടെ കാലപരികല്പനകൾ
ഡോ. എം. എസ്. പോൾ
ഡോ. ഐശ്വര്യാ മാധവൻ
അച്ഛനും മകളും: വിസ്ഫോടനാത്മകമായ ദൃശ്യകാവ്യം
എം. രാമചന്ദ്രൻ
നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് കവിതകൾ: സംസ്കാരപഠനവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും
ഡോ. ഷിമി പോൾ ബേബി
നവോത്ഥാന നിർമ്മിതികൾ മുത്തിരിങ്ങോട്ടിന്റെ കഥകളിൽ
അഭിലാഷ് ഡൊമിനിക്
പ്രദേശസങ്കല്പനം സി.വി. ശ്രീരാമന്റെ കഥകളിൽ
‍ഡോ. ശ്രീരഞ്ജിനി ജി.
പ്രതി പൂവൻകോഴി എന്ന രാഷ്ട്രീയനോവൽ
ഡോ. ഷിജു കെ.
കാദംബരിയുടെ വിധിനിയോഗങ്ങൾ
ഡോ. ടി.എം. മാത്യു
തലശ്ശേരി രേഖകളിലെ ലിംഗപ്രത്യയങ്ങൾ: ഒരു കേരളപാണിനീയ വിമർശനം
അഞ്ജു മാത്യൂസ്
ജൈവരാഷ്ട്രീയം പി. സുരേന്ദ്രന്റെ നോവലുകളിൽ
ഡോ. മേരി എം. എബ്രഹാം

രചയിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

  • [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പരിഗണിക്കൂ.
  • മലയാളത്തിൽ അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലേഖനങ്ങളുടെ എഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളാണ് അയക്കേണ്ടത്.  
  • രചയിതാവിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിലാസം, പ്രബന്ധം മൗലികമാണെന്നുള്ള സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവ പ്രബന്ധത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകണം.
  • ഒരു രചയിതാവിന്റെ ഒരു ലേഖനം മാത്രമേ ഒരു വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും മെയിൽ വഴി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനങ്ങൾ മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാകരുത്. ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളുടെ ആധികാരികതയും വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
  • വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖ കാണുക.

വരിസംഖ്യ: 240 രൂപ
വരിസംഖ്യയെടുക്കാനും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ മെയിൽ അയയ്ക്കുക.