സാഹിത്യലോകം

സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ദ്വൈമാസിക, യു ജി സിയുടെ കെയർ ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ട ഗവേഷണ ജേണലാണ്. മലയാളസാഹിത്യത്തെയും കേരള സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

സാഹിത്യലോകം 2022 ജൂലായ്-ഓഗസ്റ്റ് ലക്കം വിഷയവിവരം

സ്വാതന്ത്ര്യവും സാംസ്കാരികവൈവിദ്ധ്യവും
സച്ചിദാനന്ദൻ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമരമുഖങ്ങൾ ബഹുമുഖവും ബഹുരൂപിയുമായ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യങ്ങളിൽ
ഡോ. ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ
സ്വാതന്ത്ര്യവും ദേശീയതയുടെ കാവ്യകലയും
ഡോ. എം.എ. സിദ്ദീഖ്
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനും കേരളത്തിലെ നിസ്വവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണവും
ഡോ. ധർമ്മരാജ് അടാട്ട്
ഗാന്ധിസാഹിത്യത്തിലെ മലയാള വഴികൾ
ധനസുമോദ് ഡി.
വെളിച്ചപ്പെടേണ്ട സ്ത്രീചരിത്രങ്ങൾ
ഗീതു എസ്.എസ്.
മലയാള സ്ത്രീകവിതയിലെ പൗരത്വബോധം
ജി. ഉഷാകുമാരി
ആൾക്കൂട്ടവും റെജിമെന്റേഷനും
ഡോ. അനീഷ് പോൾ
സ്വതന്ത്രമയ്യഴി: വിമോചനത്തിന്റെ മുറിവുകൾ
ഡോ. സ്റ്റാർലെറ്റ് മാത്യു
ഹാസ്യാവിഷ്കാരം അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ കവിതയിൽ
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കെ.സി.
ആധുനിക ജാതിമനസ്സുകളിലെ തീണ്ടാപ്പാടകലങ്ങൾ
ഹരികുമാർ എസ്.
വംശനാശത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ
ഡോ. കെ.ബി. ശെൽവമണി

രചയിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

  • [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പരിഗണിക്കൂ.
  • മലയാളത്തിൽ അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലേഖനങ്ങളുടെ എഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളാണ് അയക്കേണ്ടത്.  
  • രചയിതാവിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിലാസം, പ്രബന്ധം മൗലികമാണെന്നുള്ള സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവ പ്രബന്ധത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകണം.
  • ഒരു രചയിതാവിന്റെ ഒരു ലേഖനം മാത്രമേ ഒരു വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും മെയിൽ വഴി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനങ്ങൾ മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാകരുത്. ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളുടെ ആധികാരികതയും വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
  • വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖ കാണുക.

വരിസംഖ്യ: 240 രൂപ
വരിസംഖ്യയെടുക്കാനും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ മെയിൽ അയയ്ക്കുക.