സാഹിത്യചക്രവാളം മാസിക

അക്കാദമി വാർത്താമാസിക എന്നതിനൊപ്പംതന്നെ, ഒരു സമകാലിക സാഹിത്യ മാസിക കൂടിയാണ് സാഹിത്യചക്രവാളം. മലയാള-ഇന്ത്യൻ-ലോകസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചലനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാനും ഗൗരവമാർന്ന സാഹിത്യലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സാഹിത്യചക്രവാളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

സാഹിത്യചക്രവാളം 2022 മേയ് ലക്കം

അധീശത്വ ആണത്തം: ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും
വിനീത് പി.വി.
ഭാഷാവിചാരങ്ങളിലെ വെണ്മണിയക്ഷി
ഡോ. ലക്ഷ്മി പി.
സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിത്രമെഴുത്ത്
രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ | വിവ: സുനിൽ ഞാളിയത്ത്
പക്ഷികൾ വീണ്ടും പാടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ
ഡോ. അനിഷ്യ ജയദേവ്
അസ്തിത്വവാദം ഒരു പരിചയം
ഡോ. ആന്റണി പി.എം.
അക്കരെ ഇക്കരെ: രാജൻ ചിന്നങ്ങത്തിന്റെ രചനാലോകം
ശശി ചിറയിൽ
വാക്കിന്റെ ഉൾക്കരുത്ത്
ഡോ.മൈന ഉമൈബാൻ

വരിസംഖ്യ 200 രൂപ
വരിസംഖ്യാ വിവരങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും അയക്കേണ്ട വിലാസം: [email protected]