സാഹിത്യചക്രവാളം മാസിക

അക്കാദമി വാർത്താമാസിക എന്നതിനൊപ്പംതന്നെ, ഒരു സമകാലിക സാഹിത്യ മാസിക കൂടിയാണ് സാഹിത്യചക്രവാളം. മലയാള-ഇന്ത്യൻ-ലോകസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചലനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാനും ഗൗരവമാർന്ന സാഹിത്യലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സാഹിത്യചക്രവാളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

സാഹിത്യചക്രവാളം 2023 ഫെബ്രുവരി ലക്കം

വരിസംഖ്യ 200 രൂപ
വരിസംഖ്യാ വിവരങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും അയക്കേണ്ട വിലാസം: [email protected]

മൂവന്തിക്ക് കുന്നുകേറി വന്ന ഈണങ്ങള്‍
കെ.ജി.എസ്.
എന്റെ മഴവില്ലിന് ഏഴുനിറങ്ങൾ ഇല്ല
ആദവൻ ദീക്ഷണ്യ | എന്‍.ജി. നയനതാര
പരിഭാഷ: ഷാഫി ചെറുമാവിലായി
കാഴ്ചയും കവിതയും
ഡോണ മയൂര
നെരൂദ: മായ്ച്ചുകളഞ്ഞതും മായാതെപോയതും
ഫ്രോസ്റ്റ്: കവിതയുടെ തീയും മഞ്ഞും
രാജീവ് ആക്ലമൺ
സ്മൃതി: ബീയുമ്മ ടീച്ചര്‍ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ അക്ഷരവെളിച്ചം
കല്പേനി ജലാലുദ്ദീൻ
ഭാഷകളെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാള്‍
പുതിയ അമ്മൂമ്മക്കഥകൾ
പി.കെ. സുധി
ജീവിതത്തിന്റെ വെയിലും തണലും
അശ്വതി എസ്.