ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സാഹിത്യബഹുമതിയായ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരജേതാവിന് നല്‍കാനുള്ള ഫലകത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.