കാറ്റലോഗ്

തകഴിയുടെ സർഗപഥങ്ങൾ
പ്രൊഫ്. ജി. ബാലചന്ദ്രൻ
200
സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി ജീവചരിത്രവും കവിതകളും
പവനൻ എസ് രമേശൻ നായർ
210
വിത്തും വൃക്ഷവും
സച്ചിതാനന്ദൻ
230
ജാതിക്കുമ്മി
പണ്ഡിറ്റ് കെ. പി. കറുപ്പൻ
135
ആധുനിക കാവ്യ പഠനങ്ങള്‍
ഡോ. സി പി ശിവദാസൻ
80
മണ്ണു തേടിപ്പോയ ഒരാൾ
ന്യുട്ട് ഹാംസൻ
185
തെരഞ്ഞെടുത്ത നാടകങ്ങൾ
വയലാ വാസുദേവൻ പിള്ള
260
വി. പി. മുഹമ്മദിന്റെ കഥകൾ
വി. പി. മുഹമ്മദ്
115
പാലാ നാരായണൻ നായർ അമൃതകലയുടെ കവി
സജീവ് കൃഷ്ണൻ
90
രാമചരിതപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം
ഡോ. നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
70
എം. ആര്‍. ബി. ഇരുട്ടു കീറിയ വജ്രസൂചി
കെ എം. രാഘവൻ നമ്പ്യാർ
85
ചരിത്രത്തിന്‍റെ ദേശവഴി-മേലാറ്റൂര്‍
ഡി. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി
125
ഓർമയിലെ സുഗന്ധം
ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ
70
കഥാപ്രസംഗകലയുടെ നാള്‍വഴികള്‍
കൈനകരി സുരേന്ദ്രൻ
190
സാമൂതിരി പെരുമ
ഡോ. വി വി ഹരിദാസ്
175
കലാകേരളം
ഡോ. എൻ അജിത്കുമാർ
80
പഞ്ചമം
ഡോ. എൻ പി വിജയകൃഷ്ണൻ
90
നവീന സാഹിത്യ പഠനങ്ങള്‍
ഡോ. എൻ വി പി ഉണിത്തിരി
280
വാല്മീകിയുടെ ലോകത്തില്‍
ഐ സി ചാക്കോ
65
പാപ വിചാരം സി ജെ യുടെ നാടകങ്ങളിൽ
പ്രൊഫ്. തുമ്പമൺ തോമസ്
110
തെക്കൻ തോറ്റംപാട്ട്
സമ്പാദനം, പഠനം: ഡോ. ദീപു പി. കുറുപ്പ്
750