എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 2010

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

പി.ശ്രീകുമാര്‍

അദ്ധ്വാനം ഭാഷ വിമോചനം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

ഹമീദ് ചേന്ദമംഗലൂര്‍

ഒരു മതനിരപേക്ഷാവാദിയുടെ സ്വതന്ത്രചിന്തകള്‍

കുറ്റിപ്പുഴ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/നിരൂപണം

ഡോ.എന്‍.എം.നമ്പൂതിരി

കക്കാട് കവിയും കവിതയും

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ഡോ.പി.വി.രാമന്‍കുട്ടി

യജുര്‍വ്വേദ സമീക്ഷ

ജി.എന്‍.പിള്ള സ്മാരക അവാര്‍ഡ്/ വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

കെ.ബാബുജോസഫ്

ആപേക്ഷികതയുടെ 100 വര്‍ഷം

കനകശ്രീ അവാര്‍ഡ്/കവിത

സുര്യബിനോയ്

നിഴല്‍പ്പുര

ഗീതാഹിരണ്യന്‍ അവാര്‍ഡ്/ചെറുകഥ

സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്ത്

സര്‍ണ്ണമഹല്‍