എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 2007

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ.കെ.ജി.പൗലോസ്

ലഘുസംസ്കൃതം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

ആഷാമേനോന്‍

ശ്രാദ്ധസ്വരങ്ങള്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

സി.എം.നീലകണ്ഠന്‍

ശ്രുതിസൗരഭം

ജി.എന്‍.പിള്ള സ്മാരക അവാര്‍ഡ്/ വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ഡോ.എം.പി.പരമേശ്വരന്‍

ജീവിതരേഖ

കനകശ്രീ അവാര്‍ഡ്/കവിത

മനോജ് കുറൂര്‍

കോമാ

ഗീതാഹിരണ്യന്‍ അവാര്‍ഡ്/ചെറുകഥ

കെ.രേഖ

ആരുടെയോ ഒരു സഖാവ് (അന്തിക്കാട്ടുകാരി)