അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 2010

ചെറുകഥ

ഇ.പി.ശ്രീകുമാര്‍

പരസ്യശരീരം

കവിത

മുല്ലനേഴി നീലകണ്ഠന്‍

കവിത

നോവല്‍

ഡോ.ഖദീജ മുംതാസ്

ബര്‍സ

നാടകം

എ.ശാന്തകുമാര്‍

മരം പെയ്യുന്നു

നിരൂപണം, പഠനം

എം.ആര്‍.ചന്ദ്രശേഖരന്‍

മലയാളനോവല്‍ ഇന്നും ഇന്നലെയും

ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ

ഡോ.പി.കെ.ആര്‍.വാരിയര്‍

അനുഭവങ്ങള്‍ അനുഭാവങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

പ്രൊഫ.ടി.പ്രദീപ്

കുഞ്ഞുകണങ്ങള്‍ക്ക് വസന്തം

ഹാസസാഹിത്യം

സി.ആര്‍.ഓമനക്കുട്ടന്‍

ശ്രീഭൂതനാഥവിലാസം നായര്‍ ഹോട്ടല്‍

വിവര്‍ത്തനം

ആശാലത

ആടിന്‍റെ വിരുന്ന്

യാത്രാവിവരണം

മുസഫര്‍ അഹമ്മദ്

മരുഭൂമിയുടെ ആത്മകഥ

ബാലസാഹിത്യം

സുമംഗല

നടന്നു തീരാത്ത വഴികള്‍