അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 2004

ചെറുകഥ

എ.എസ്. പ്രിയ

ജാഗരൂക

കവിത

നെല്ലിക്കല്‍ മുരളീധരന്‍

നെല്ലിക്കല്‍ മുരളീധരന്‍റെ കവിതകള്‍

നോവല്‍

എന്‍.എസ്. മാധവന്‍

ലന്തന്‍ബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകള്‍

നാടകം

ശ്രീജനാര്‍ദ്ദനന്‍

വിരല്‍പ്പാട്

നിരൂപണം, പഠനം

പ്രൊഫ. കെ.പി. ശങ്കരന്‍

അനുശീലനം

ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ

പ്രൊഫ. ഈച്ചരവാരിയര്‍

ഒരച്ഛന്‍റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ഡോ. സി.എ.നൈനാന്‍

ഡി.എന്‍.എ. വഴി ജീവാത്മാവിലേക്ക്

ഹാസസാഹിത്യം

പി.സി. സനല്‍കുമാര്‍

കളക്ടര്‍ കഥയെഴുതുകയാണ്

വിവര്‍ത്തനം

കിളിമാനൂര്‍ രമാകാന്തന്‍

ഡിവൈന്‍ കോമഡി

യാത്രാവിവരണം

ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍

അടരുന്ന ആകാശം