അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1995

ചെറുകഥ

എന്‍.എസ്. മാധവന്‍

ഹിഗ്വിറ്റ

കവിത

പ്രഭാവര്‍മ്മ

അര്‍ക്കപൂര്‍ണ്ണിമ

നോവല്‍

കെ.പി. രാമനുണ്ണി

സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ

നാടകം

മുല്ലനേഴി

സമതലം

നിരൂപണം, പഠനം

ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണന്‍

അക്ഷരവും ആധുനികതയും

ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ

പുതുപ്പള്ളി രാഘവന്‍

വിപ്ലവസ്മരണകള്‍: ഭാഗം ഒന്ന്

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ഡോ. കെ.അരവിന്ദാക്ഷന്‍

ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതദര്‍ശനം

ഹാസസാഹിത്യം

ചെമ്മനം ചാക്കോ

കിഞ്ചനവര്‍ത്തമാനം

വിവര്‍ത്തനം

വി.ഡി. കൃഷ്ണന്‍ നമ്പ്യാര്‍

താവളമില്ലാത്തവര്‍

യാത്രാവിവരണം

ആഷാമേനോന്‍

അടരുന്ന കക്കകള്‍