അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1994

ചെറുകഥ

ശത്രുഘ്നന്‍

സമാന്തരങ്ങള്‍

കവിത

വിജയലക്ഷ്മി

മൃഗശിക്ഷകന്‍

നോവല്‍

കെ.ജെ. ബേബി

മാവേലിമന്‍റം

നാടകം

പറവൂര്‍ ജോര്‍ജ്ജ്

നരഭോജികള്‍

നിരൂപണം, പഠനം

ആഷാമേനോന്‍

ജീവന്‍റെ കയ്യൊപ്പ്

ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ

കെ. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ

പഥികയും വഴിയോരത്തെ മണിദീപങ്ങളും

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ആനന്ദ്

ജൈവമനുഷ്യന്‍

ഹാസസാഹിത്യം

സി.പി. നായര്‍

ഇരുകാലിമൂട്ടകള്‍

വിവര്‍ത്തനം

മംഗലാട്ട് രാഘവന്‍

ഫ്രഞ്ച് കവിതകള്‍