അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1992

ചെറുകഥ

കെ.വി. അഷ്ടമൂര്‍ത്തി

വീടുവിട്ടുപോകുന്നു

കവിത

ഡി. വിനയചന്ദ്രന്‍

നരകം ഒരു പ്രേമകവിതയെഴുതുന്നു

നോവല്‍

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ തിരുവാഴിയോട്

ദൃക്സാക്ഷി

നാടകം

പി.എം. ആന്‍റണി

മണ്ടേലയ്ക്കു സ്നേഹപൂര്‍വ്വം വിന്നി

നിരൂപണം, പഠനം

ഡോ.ആര്‍. വിശ്വനാഥന്‍

അന്വയം

ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ

തിക്കോടിയന്‍

അരങ്ങ് കാണാത്ത നടന്‍

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ഡോ. എ.കെ. നമ്പ്യാര്‍

കേരളത്തിലെ നാടന്‍കലകള്‍

ഹാസസാഹിത്യം

അക്ബര്‍ കക്കട്ടില്‍

സ്കൂള്‍ ഡയറി

വിവര്‍ത്തനം

എന്‍.കെ. ദാമോദരന്‍

ഭൂതാവിഷ്ടര്‍