അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1988

ചെറുകഥ

ഇ. ഹരികുമാര്‍

ദിനോസറിന്‍റെ കുട്ടി

കവിത

മാധവന്‍ അയ്യപ്പത്ത്

കിളിമൊഴികള്‍

നോവല്‍

ഖാലിദ്

ഒരേ ദേശക്കാരായ നമ്മള്‍

നാടകം

എന്‍. പ്രഭാകരന്‍

പുലിജന്മം

നിരൂപണം, പഠനം

പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം ഉത്ഭവവും വളര്‍ച്ചയും