അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1969

ചെറുകഥ

കാരൂര്‍ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള

മോതിരം

കവിത

ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍നായര്‍

ഒരുപിടി നെല്ലിക്ക

നോവല്‍

പുതൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

ബലിക്കല്ല്

നാടകം

പി. ഗംഗാധരന്‍ നായര്‍

യു.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക്

നിരൂപണം, പഠനം

ഡോ. കെ. രാഘവന്‍പിള്ള

മലയാളപ്പിറവി