അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1966

ചെറുകഥ

പാറപ്പുറത്ത്

നാലാള്‍ നാലുവഴി

കവിത

വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്

മാണിക്യവീണ

നോവല്‍

എം.കെ. മേനോന്‍ (വിലാസിനി)

നിറമുള്ള നിഴലുകള്‍

നാടകം

എന്‍.എന്‍. പിള്ള

പ്രേതലോകം

നിരൂപണം, പഠനം

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്‍

കല ജീവിതംതന്നെ