സ്ഥാപനം / ഭരണസമിതി

ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.വൈശാഖന്‍
പ്രസിഡണ്ട്

ോ

ഡോ.ഖദീജ മുംതാസ്
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്

ോ

 

ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ


സാംസ്കാരിക വകുപ്പമന്ത്രി


ഡോ.കെ.പി.മോഹനന്‍
സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി.റാണിജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്.
സാംസ്കാരിക വകുപ്പസെക്രട്ടറി


ഹരിത വി കുമാർ
ഐ.എ.എസ്‌


ട്രഷറര്‍

(തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍)