സ്ഥാപനം / ഭരണസമിതി

ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.വൈശാഖന്‍
പ്രസിഡണ്ട്

ോ

ഡോ.ഖദീജ മുംതാസ്
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്

ോ

 

ശ്രീ.എ.കെ ബാലന്‍


സാംസ്കാരിക വകുപ്പമന്ത്രി


ഡോ.കെ.പി.മോഹനന്‍
സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി.റാണിജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്.
സാംസ്കാരിക വകുപ്പസെക്രട്ടറി


ഡോ.എ.കൌശികന്‍ ഐ.എ.എസ്

ട്രഷറര്‍

(തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍)

അക്കാദമി അംഗങ്ങള്‍

 

ഡോ.എ.കൌശികന്‍ ഐ.എ.എസ്
ജില്ലാ കളക്ടര്‍
കളക്ടറേറ്റ്, അയ്യന്തോള്‍, തൃശൂര്‍
phone : 2361020 (O) 2360050 (R)

ശ്രീമതി റാണി ജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്
സെക്രട്ടറി
സാംസ്‌കാരികവകുപ്പ്
ഗവ.സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം