കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വായനാമുറി

വായനക്കാര്‍ അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളല്ല, ഉത്പാദകര്‍ തന്നെയാണ്

പുതിയ വായനകള്‍ - page 2

Fri 13 March 2020
മലയാളിയുടെ ചിരിവഴക്കം
Thu 12 March 2020
ഉത്തരാധുനിക കവിത-വിഭാവനയുടെ സംഘർഷങ്ങൾ
Wed 11 March 2020
സംസ്‌കൃതവും മലയാളവും: സാമൂഹിക ഭാഷാശാസ്ത്ര സമസ്യകൾ
Sun 08 March 2020
ജീവിതാഭിവാഞ്ഛയുടെ സ്‌ത്രൈണമുഖം
Wed 19 February 2020
എന്‍. പ്രഭാകരന്റെ കൃതികള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍
Tue 18 February 2020
പൊയ്കയില്‍ അപ്പച്ചന്‍ - കീഴ്‌നിലകളിലെ അദൃശ്യതകളെ മറികടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍
Mon 17 February 2020
പെൺമയുടെ ദേശചരിത്രം
Mon 17 February 2020
ഗണ്‍ ഐലന്‍ഡ്‌: കാലാവസ്ഥയുടെ പുസ്‌തകം
Mon 17 February 2020
പ്രജകളാകാന്‍ നാം വിസമ്മതിക്കുക : എം.മുകുന്ദന്‍
Sun 16 February 2020
കഥയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം