കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വായനാമുറി

വായനക്കാര്‍ അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളല്ല, ഉത്പാദകര്‍ തന്നെയാണ്

പുതിയ വായനകള്‍ - page 2

Sat 04 January 2020
ആറ്റൂര്‍:നിശ്ചലതയുടെ താളപ്പെരുക്കങ്ങള്‍
Sat 04 January 2020
പരിഭാഷയുടെ രുചിയും ഗന്ധവും
Fri 03 January 2020
അഭിമുഖം/ആനന്ദ്‌
Thu 02 January 2020
വാക്കുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നവള്‍
Wed 01 January 2020
ഹരോള്‍ഡ്‌ ബ്‌ളൂം:ഒരോര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്‌
Wed 01 January 2020
എഴുതിയെഴുതി കഥയായിപ്പോയ ഒരാള്‍ : ടി.വി.കൊച്ചുബാവ
Thu 26 December 2019
സത്യാനന്തരകാലത്തെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യം
Tue 24 December 2019
പ്രതിസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ബദല്‍രേഖകള്‍: ആനന്ദിന്റെ നോവലുകളിലെ ജീവിതദര്‍ശനം
Tue 24 December 2019
ശ്രീരാമനെന്ന പച്ച മനുഷ്യന്‍
Tue 24 December 2019
ശ്രീരാമനെന്ന പച്ച മനുഷ്യന്‍