കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വായനാമുറി

വായനക്കാര്‍ അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളല്ല, ഉത്പാദകര്‍ തന്നെയാണ്

പുതിയ വായനകള്‍

Sat 25 January 2020
അക്കാദമി വാര്‍ത്തകള്‍
Mon 20 January 2020
അക്കാദമി വാര്‍ഷികവും അവാര്‍ഡ് സമര്‍പ്പണവും
Thu 09 January 2020
അക്കാദമി ആനുകാലികങ്ങള്‍- പഴയലക്കങ്ങള്‍
Mon 06 January 2020
മാറുന്ന മാധ്യമഭാഷ
Mon 06 January 2020
സൗഹൃദസാഹോദര്യങ്ങളുടെ സത്തയായിരുന്നു എന്‍റെ ആറ്റൂരനുഭവം
Mon 06 January 2020
വി.ജെ. ജയിംസ് - സത്യാന്വേഷണമാണ് എന്റെ ദർശനം
Sun 05 January 2020
ഒരു എഡിറ്റർ കൺപോളകൊണ്ട് എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ
Sun 05 January 2020
ക്രിസ്റ്റീനാ ടോത്ത്: ഉടലില്‍ കോര്‍ത്തുവെച്ചകഥകള്‍
Sun 05 January 2020
പോഞ്ഞിക്കര റാഫി: സര്‍ഗാത്മകതയുടെ സ്വപ്നവിചാരങ്ങള്‍
Sat 04 January 2020
ആനന്ദിന്‍റെ മലയാളം, ആനന്ദിന്‍റെ ഇന്ത്യ